Bases Legals Sorteig Instagram @slowlifecasa

 
 1. Empresa organitzadora del sorteig
L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és l’empresa SLOW LIFE (Joana Moreno Ortega), d’ara endavant Slow Life, amb CIF 47777709-Q i domicili social en Carrer Molí, núm. 75, 6è 3a, Esplugues de Llobregat, 08950, (Barcelona).
 1. Finalitat del sorteig
La finalitat d’aquest sorteig és premiar als seguidors d’ Slow Life (@slowlifecasa) a Instagram per la seva fidelitat.
 1. Àmbit geogràfic i participants
Aquestes promocions tenen àmbit nacional exceptuant Ceuta, Melilla i Illes Canàries.
 1. Àmbit temporal
El termini de la promoció s’iniciarà el dia 17/05/2021 a les 19:15h i finalitzarà el 31/05/2021, a les 23:59h. Només tindrà lloc a través de la pròpia pàgina d’Instagram d’ Slow Life (@slowlifecasa) i sota el compliment de les presents bases legals.
 1. Participants
Poden participar, de manera gratuïta i voluntària, els residents a Espanya (exeptuant Ceuta, Melilla i Illes Canàries) majors de 18 anys, registrats prèviament a la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin a @slowlifecasa. Hauran de participar en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document. La present promoció pretén que el sorteig es faci amb igualtat d’oportunitats per a tots els participants. Per aquest motiu, Slow Life es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de bon comportament, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Slow Life es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.
 1. Sorteig
Hi haurà un premi entre tots els usuaris que:
 • Siguin seguidors del perfil d’Instagram @slowlifecasa
 • Esmentin 1 amic. Es pot comentar tantes vegades com es desitgi. Cada comentari serà una participació, sempre que es compleixin la resta de punts
 • Donin “like” a la publicació del sorteig
 • Publiquin un Stories, etiquetant a @slowlifecasa en cas de tenir un perfil d’Instagram privat
El premi és personal i intransferible.
 1. Mecànica de la promoció
A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram d’ Slow Life podran participar en el present sorteig a través d’Instagram, esmentant 1 amic amb el qual li agradaria compartir el premi, que segueixin el compte d’Instagram d’ @slowlifecasa i que comparteixin un Stories de la publicació del sorteig, etiquetant al perfil d’ @slowlifecasa en cas de tenir un compte privat.
 1. Premi
El premi serà 1 nit per a 1, 2 o 3 persones, amb esmorzar inclòs, a la Cabana Calma (El Perelló, Tarragona) a gaudir en la data establerta a posteriori del sorteig entre el guanyador i Slow Life. No s’inclou la resta de despeses (desplaçament, resta de dietes, etc.)
 1. Mecànica d’adjudicació de premis
Serà a través de la plataforma EasyPromos i serà un sorteig aleatori. En participar, el guanyador autoritza que el seu nom d’Instagram sigui publicat en les xarxes socials d’ Slow Life. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig, a més d’un missatge directe per Instagram. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins d’un termini màxim de 3 dies, el 3 de juny de 2021 a les 23:59h, el premi que li hagués de correspondre, quedaria desert i es repetiria la mecànica del sorteig entre la resta de participants. Els participants no hauran d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d’aquestes. Slow Life actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor. Slow Life declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, en línia o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Slow Life indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació a la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat. Seran igualment descartats totes les imatges que incompleixin els “Termes d’Ús” publicats a www.slowlife.casa o incompleixin les presents bases.
 1. Contacte amb el guanyador
Els guanyadors seran contactats el dia 1 de juny de 2021 mitjançant un comentari a la imatge del sorteig, a través d’un stories i mitjançant missatge directe al seu compte d’Instagram per a facilitar les dades necessàries per al lliurament del premi. El guanyador haurà de contactar en un termini màxim de 3 dies per a efectuar la comunicació amb Slow Life. Si transcurrit aquest període, Slow Life no obté resposta incloent totes les dades necessàries per a fer lliurament del premi, s’anul·larà el lliurament. En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins dels dies indicats, Slow Life es reserva la facultat de nomenar un nou guanyador, seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que el nou guanyador tampoc contesti, Slow Life podrà declarar desert el premi.
 1. Desvinculació d’Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Slow Life i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’ instagram.
 1. Fiscalitat
La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.
 1. Acceptació de les bases
La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, quedarà Slow Life alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en les quals incorri, excepte les quals expressament estiguin incloses en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.
 1. Drets de la propietat intel·lectual
Slow Life es reserva el dret d’usar els noms i imatges dels participants agraciats així com de tots els participants a l’efecte de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.
 1. Dades personals
De conformitat amb la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa als participants que les dades personals que facilitin seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzades i tractades, a més d’amb la finalitat de participar en el sorteig, per a la recerca, promoció i comercialització dels serveis d’ Slow Life el que podria incloure l’enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades escrivint al responsable del tractament a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: rgpd@slowlife.casa
 1. Llei aplicable i tribunals competents
La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de Barcelona.