0. Dades del Responsable

• Identificació del Responsable: JOANA MORENO ORTEGA – SLOW LIFE (des d’ara «SLOW LIFE«)
• CIF: 47777709-Q.
• Direcció: Carrer Molí, núm. 75, 6è 3a, Esplugues de Llobregat, 08950, (Barcelona).
• Telèfon: +34 616 08 56 38
• Correu electrònic: rgpd@slowlife.casa

1. Resum

SLOW LIFE, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a respectar i complir estrictament amb les disposicions aquí establertes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i SLOW LIFE com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

SLOW LIFE com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals d’aquests.

2. Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web d’ SLOW LIFE inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, www.slowlife.casa («usuari») accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal de referència.

3. Dades personals que recaptem i fem servir

Llegir Política de Privacitat en aquesta pàgina.

4. Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb SLOW LIFE. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • la seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítim titular;
  • qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítim titular;
  • la seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, www.slowlife.casa l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de SLOW LIFE o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, SLOW LIFE no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

5. Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a SLOW LIFE poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a SLOW LIFE, assumint aquest totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i www.slowlife.casa utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, es garanteixen les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

6. Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ SLOW LIFE.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a SLOW LIFE indicant:

  • dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat;
  • assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

8. Enllaços externs

El lloc web www.slowlife.casa proporciona enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers. SLOW LIFE no sempre podrà controlar els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, i per tant, no assumim cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, procedirem a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui violar la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, informant a les autoritats competents el contingut en qüestió.

SLOW LIFE no és responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, però no es limita a ells, en fòrums, xats, bloggers, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar contingut de forma independent en la pàgina web d’ SLOW LIFE. No obstant això, d’acord amb les disposicions dels articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o, segons correspongui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir el contingut, legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que el contingut que pot estar subjecte a aquesta classificació existeix al lloc web, informi a l’administrador del lloc web immediatament.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, SLOW LIFE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

9. Exclusió de garanties i responsable

SLOW LIFE no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • l’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

10. Galetes

Utilitzem cookies per millorar l’accés al nostre lloc. A més, les nostres galetes milloren l’experiència de l’usuari mitjançant el seguiment i l’orientació dels interessos de l’usuari. La informació recopilada és informació de dades digitals com a ubicació geogràfica, adreça IP. Pot decidir si vol acceptar cookies. La majoria dels navegadors web permeten el control de les galetes enumerades anteriorment a través de la configuració del navegador. En ajustar el vostre navegador web, pot evitar rebre cookies. No obstant això, això podria fer que els serveis en el lloc web no funcionin de manera òptima. El mètode utilitzat per bloquejar les galetes dependrà del navegador web utilitzat. Consulteu la «Ajuda» o el menú corresponent al seu navegador web per obtenir instruccions. També pot canviar la configuració en relació amb un tipus específic de galeta. El nostre ús de cookies generalment no està vinculat a informació d’identificació personal al nostre lloc. Per obtenir més informació sobre com utilitzem les galetes, consulteu la nostra política de cookies, disponible en aquesta pàgina a continuació.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre SLOW LIFE amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

12. Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.slowlife.casa, si us plau dirigiu-vos a rgpd@slowlife.casa

13. Actualitzacions a aquests Termes

SLOW LIFE es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense haver de prioritzar o informar els usuaris d’aquestes obligacions, entenent que és suficient amb la publicació al lloc web d’ SLOW LIFE.

Aquest Avís Legal es va revisar per última vegada el 17 de Juny del 2019.